Saç Nakli ve Saç Ekiminin Yapılışı

Saç Nakli ve Saç Ekiminin Yapılışı

Saç Nakli ve Saç Ekiminin Yapılışı

Saç Nakli Nedir?

Saç nakli, dökülmeye karşı dayanıklı olan ense bölgesinden, göğüs, kol-bacak kısımlarından alınan saç köklerinin saç açıklığı olan bölgeye taşınmasıdır.

Nakillerde en fazla tercih edilen başın arka kısmında mevcut olan saç kökleri olmaktadır. Nakillerde erkek ve kadın arasında birtakım farklılıklar vardır. Örneğin erkeklerde, başın arka tarafındaki kıllar DHT (dhidro testosteron) hormonuna tamamen duyarsızdırlar. Bu nedenle hiçbir surette dökülmezler. Vücudun yukarıda belirtilen diğer bölgelerinden alınan saç köklerinin ise aşınmama, dökülmeme, azalmama gibi özellikler yoktur. Üstelik saç ekimi sonrasındaki zamanlarda yeniden dökülebilirler. Bu nedenle başın arka kısmından alınan saçların ekilmesi daha doğru bir uygulamadır.

Kadınlarda ise durum farklıdır. Erkeklerin aksine kadınlarda dökülmeme özelliğine sahip hiçbir alan mevcut değildir. Saç dökülmesi genel bir dökülme şeklinde olmaktadır. Bu nedenle erkeklere yapılan saç nakillerinin başarı oranı kadınlara nazaran daha yüksektir.

Bilinmesi gereken en büyük faktör ekilen saçların kalıtımsal sebeplerden dolayı zaman içinde dökülebileceğidir. Son zamanlarda saç nakline oldukça yoğun bir talep vardır. Bu da yanlış bilgilere; ranta yönelik yalan enformasyona ve yaygın hatalara yol açmaktadır. Saç nakillerinde işlemlerinin mutlak suretle uzmanlar tarafından yapılması gerekir.

Saç ekiminde sonuçların başarılı olabilmesi için, nakli yapılacak kişinin verici bölge olan ense bölgesinde yeterli saçların olması önemlidir.


Günümüzde saç nakli iki şekilde yapılmaktadır:

    Fut yöntemi
    Fue yöntemi

Fut yönteminde saç kökleri iki kulak arası ense bölgesinden şeritler halinde alınır. Özel bir işlemden geçirildikten sonra ekime hazır hale getirilir. Fut yönteminin içeriği doktorun ön muayenede tespit ettiği sonuçlara ve ekilecek saç köklerinin miktarına bağlı olarak değişmektedir. Ekilecek saç köklerinin sayısı 5 bine kadar varabilir. Fut ile Fue tekniği arasındaki en belirgin fark; ense bölgesinden saç köklerinin alım aşamasıdır. Fue yönteminde verici bölgeden saç kökleri tek tek özel aletlerle alınır. Fut tekniğinde ise verici bölgeden bir şerit halinde alınmaktadır.

Fut yöntemi ile yapılan saç ekimlerinde ense bölgesinde ağrı, acı, dikiş izi kalabilmektedir. Ayrıca saç köklerini şerit şeklinde alırken sinir ve damarlarda oluşan doku hasarları nedeniyle kalıcı his kayıpları olabilmektedir. Enfeksiyon riski çok yüksektir. Anlatılan tüm bu yan etkilerden dolayı Fut yöntemi, Fue yöntemine göre günümüzde nerdeyse tercih edilmemektedir. Fue yönteminin ise henüz tespit edilmiş bir defekti bulunmamıştır.


Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

1. Aşama
İlk olarak ense bölgesindeki saçların traş edilmesi ile başlanır.  Saç köklerinin verici bölgeden mikro motor ile tek tek alınabilmesi için saçların 0,3 mm. kısaltılması gereklidir. Ardından saç köklerinin alınacağı bölge lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturulur.

2. Aşama
Saç köklerinin mikro motor ile tek tek alınması işlemidir. Saç köklerinin alım aşamasında mikro motor ucunda 0,8-1 mm. pançlar kullanılmalıdır.

0.8 mm pançlarla 1’li (greft) saç kökleri alınmalıdır. Doğal, ekim yapıldığı belli olmayan bir görüntü oluşması için alınan 1’li saç kökleri ile ön saç çizgisine ekim yapılmalıdır.

1 mm pançlarla 2’li, 3’lü (greft) saç kökleri alınmalıdır. Yoğun ve sık bir ekim görüntüsü oluşturması için, bu greftler de ön saç çizgisine ekilen 1’li greftlerden sonra ekilmelidir.

Sizin de alınan saç köklerini çok rahat bir şekilde sayabilmeniz için saç köklerinin alım aşaması tamamlandıktan sonra saç kökleri özel bir solüsyon içerisine 100’lik gruplar halinde yerleştirilmesi gerekir.

3. Aşama
Doktorunuz ile birlikte ön saç çizginizi oluşturulur. Belirlenen ön saç çizginizin bulunduğu bölgeden itibaren ekim yapılacak alan tamamen lokal anestezik ilaçlar ile uyuşturulur.

Saç köklerinizin çapı ve saç köklerinin olması gereken derinlik hesaplamaları yapıldıktan sonra saç kökleriniz için özel hazırlanan lateral slit ile saç köklerinin yerleştirileceği yuvalar (kanallar) açılır.

Kanal açma işlemi saç ekiminin en önemli kısmını oluşturmaktadır.

4. Aşama
Dördüncü aşamada ekim sonrası saçların hangi yöne taranacağı, ne kadar sık ve yoğun olacağına karar verilir. Saç ekimi operasyonunda en önemli kısım, bu kısımdır. Bu aşamada uzman bir doktorla çalışmayanlar tek yöne taranan saçlara; yoğunlukları farklı ve estetik olmayan saçlara mahkum olabilirler.

5. Aşama
Beşinci aşamada açılan saç kanallarına elde edilmiş saç kökleri teker teker yerleştirilir. Saç kanalı atlanmaması için oldukça titiz ve özverili bir çalışma gerekmektedir.

Son aşamada saçlar özel bir losyonla temizlenir. Bundan sonra uzman doktor kontrolünde yapılması gerekenler anlatılır.


Saç Dökülmesinin Nedenleri

Saç dökülmeleri kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikler ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanamaz.
Ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir.


Saç Ekimi Sonrasında Oluşabilecek Yan Etkiler

Saçların yanlış yöne uzaması: Bunun nedeni kötü ve uzman olmayan eller tarafından gerçekleştirilen saç ekimi operasyonlarıdır. Saçlar, var olan saçların aksi ya da tamamen alakasız yönünde çıkarlar. Bu durum estetik bozulma nedeniyle, psikolojik ve sosyal travmalara neden olmaktadır.

Saçın alındığı alanda his kaybının oluşması: Bu belirti Fut tekniğinde saç köklerinin bulunduğu bölgenin daha derinden alınması nedeniyle damar ve sinirlerin kesilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Nadiren görülse de hissizlik kalıcı olabilmektedir.

Saç köklerinin alındığı alanda yara dokularının meydana gelmesi: Bu belirti Fut yönteminde daha sık karşılaşılan bir yan etkidir. Saç köklerinin alındığı bölgenin açık bir yara olması, sterilizasyona dikkat edilmemesi ve açık yaranın dikişlerle tam kapatılamaması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Dermoid Kist: Operasyondan birkaç hafta sonra sivilceden daha büyük ve kalıcı kistler, saç köklerinin olması gerekenden daha derine nakledilmesi sonucu ortaya çıkarlar. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu, saç köklerinin yerleştirileceği kanalların boyu ile, alınan greftlerin boyunun aynı olması gerekliliğidir. Genellikle ekim işlemini gerçekleştiren kişinin saç köklerini yerleştirdikten sonra kanala yerleştirilen saç kökünü fark etmeyip aynı kanala 2 den fazla greft yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Kanama: En ciddi yan etkilerden biridir. Saç köklerinin alındığı ya da yerleştirildiği alanlarda kanama meydana gelebilmektedir. Bunun olmaması için öncelikle hastanın kanama profili değerlendirilmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli tüm laboratuar işlemleri gerçekleştikten sonra operasyon başlatılmalı; kanamayı arttırabilecek tüm ilaçlar operasyondan önce kesilmelidir.

Enfeksiyon oluşumları: Nadir de olsa görülen enfeksiyonlar uzmanlarca verilecek ilaçlar sayesinde tedavi edilebilir.

Hızlı saç kaybı: Saç ekimi sırasında mevcut olan saçlar zedelenirse, ani saç kayıpları meydana gelebilir. Ekimi gerçekleştiren kişinin tecrübesizliği de bu durumu tetikleyebilir. Kaybın gerçekleşmemesi için işlem esnasında kullanılan araçların tek kullanımlık steril olmalarına dikkat edilmelidir.

Parke taşı görünümü: Deride kabarcıklar şeklinde görünüm oluşur. Acılı kaşıntıya sebep olabilir.

Bu yan etkilerin olmaması için saç ekiminin, yeterli teknik alt yapısı bulunan cerrahi merkezlerde, uzmanlar tarafından yapılması gerekmektedir.


Tarihte Saç Nakli

İlk saç nakilleri 19. yüzyıla kadar dayanır. O zamanlarda kafa derisi operasyonla çıkarılarak ilgili bölgeye ‘cerrahi transfer’ ile taşınırdı. Günümüzde tercih edilmeyen bu yöntem çok travmatik bir durum oluşturmaktır.

İlk modern nakiller Japonya’da gerçekleşmiştir. Modern nakil teknikleri Japonlar tarafından kullanılmıştır. 2. Dünya savaşından sonra dünyaya karşı kendini soyutlamış olan Japonya’nın bu çalışmalarından dünyanın uzun bir süre haberi olmamıştır.

İlk saç nakli 1950’lerde Dermatolog Orentreich tarafından erkek denekler üzerinde gerçekleştirilmiştir.